Välkommen till Huset i Huddinge

keeping families close

Tanken med Ronald McDonald Hus i Huddinge är att erbjuda familjer ett hemlikt boende då deras barn behöver specialistvård långt hemifrån. Här kan syskon, föräldrar och ibland även det sjuka barnet bo tillsammans under påfrestande behandlingsperioder, oavsett om sjukhusvistelsen sträcker sig över några dagar eller månader.

static1.squarespace.png

static1.squarespace-1.png

Ge en gåva

Alla gåvor är viktiga, stora som små.
Med DIN hjälp kan vi hjälpa ännu fler familjer med svårt sjuka barn.


Swisha en gava
keeping families close